Net to Net. Una xarxa de difusió per a una xarxa de conservació Natura 2000

Els tres CEMAs de Fundació Caja Mediterráneo estan
pròxims o circumscrits a la major xarxa ecològica
mundial, la XARXA NATURA 2000, concretament als
següents llocs d’interés comunitari o LIC:
• LIC Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja,
a Alcoi, al nord d’Alacant.
• LIC Serra de Crevillent, al sud d’Alacant.
• LIC Carrascoy y El Valle, a Múrcia.
Pretenem fer valdre la biodiversitat d’aquests espais
Natura 2000 implicant a la societat en la seva
conservació.
A través d’aquest programa de voluntariat ambiental,
obtindrem dades fitofenològiques de diversos
arbres i arbustos autòctons perennifolis, caducifolis
i marcescents, analitzarem com estan afectant les
variables meteorològiques a les fases vegetativa
i reproductiva, i esperem que això servisca com
a element demostratiu per a futures polítiques de
conservació de la biodiversitat.